Dags att boka in skottning av tak!

Nu befinner vi oss i december månad och året börjar lida mot sitt slut. Trots att snön inte kommit än, är det högst god tid att boka in ett abonnemang för snöskottning på tak. Då kan du känna dig trygg i att du får den hjälp du behöver – när den behövs.

Snöskottning på tak i Stockholm

Snöskottning på tak för en ökad säkerhet

Under vinterhalvåret kan snö och is orsaka stora problem för såväl trafikanter som fastigheten själv. Om du äger en fastighet har du som skyldighet att se över den snö som finns på taket. Att inte kontrollera snömängden på taket kan nämligen medföra en rad olika risker. Faror med att inte skotta taket kan innebära att snö och istappar faller ner på fotgängare. Om någon skulle skadas kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller de krav som finns på snöskottning på tak. Därför är det viktigt att vara ute i god tid när det gäller takskottning.

Att låta tung snö ligga på taket riskerar även skada taket på flera olika sätt. Bland annat kan smältande snö på taket leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snö och is.

Anlita firma för skottning på tak

Miramix är ett snöröjningsföretag som erbjuder flera tjänster inom skottning så som, snöskottning, sandning och skottning på tak i Stockholm. Att skotta taket på höga höjder är en risk och därför är det av stor vikt att man vänder sig till en professionell firma som innehar rätt typ av säkerhetsutrustning. Miramix är certifierade enligt ”Skotta säkert” vilket säkerställer en trygg och säker takskottning.

Att röja bort snö och is är livsviktigt för både människor och trafikanter, så se till att boka in din takskottning redan nu så att du får den hjälp du behöver när det är dags. Genom att boka in ett skottningsabonnemang kan du känna dig säker i att du får den hjälp du behöver.