Takskottning för vintern 2020/2021

Vi är nu inne i slutet av november månad vilket innebär att vi praktiskt tagit klivit in i årets första vintermånad. Med vinter kommer oftast även snön, vilket innebär att det nu är hög tid att boka in takskottning i Stockholm. Att genomföra snöröjning på taket i Stockholm är inte bara livsviktigt för människors säkerhet, utan även för taket skick.

Takskottning i Stockholm

Takskottning minskar risker

Att inte kontrollera den snömängd som finns på taket kan medföra en rad olika risker. Som fastighetsägare är man dessutom skyldig att hålla koll på snön som finns på taket och se till att taket håller sig snöfritt. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av att snö och istappar faller ner på fotgängare.

Att låta tung snö ligga på taket riskerar även skada taket på flera olika sätt. Bland annat kan smältande snö på taket leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snö och is. För att minimera riskerna med snö på taket är det en bra idé att boka in hjälp med takskottning. Genom att vända sig till en professionell firma kan man vara trygg i att de både har rätt utrustning och rätt metod för takskottningen.

Anlita firma för skottning på tak

Det finns flera snöröjningsföretag i Stockholm man kan vända sig till när det kommer till takskottning. Ett av dem är Miramix som erbjuder flera tjänster inom skottning så som, snöskottning, sandning och skottning på tak i Stockholm. Att skotta taket på höga höjder är en risk och därför är det av stor vikt att man vänder sig till en professionell firma som innehar rätt typ av säkerhetsutrustning. Miramix är certifierade enligt ”Skotta säkert” vilket säkerställer en trygg och säker takskottning.

Att röja bort snö och is är livsviktigt för både människor och trafikanter, så se till att boka in snöröjning på tak Stockholm redan nu så att du får den hjälp du behöver när det är dags.