Takskottning i Stockholm – läge att boka redan nu!

Trots att vi är inne i mitten av sommaren är det god tid att redan nu börja planera in vinterns snöröjning takskottning i Stockholm. För det blir alltid vinter och den kommer oftast olägligt. Då kan det vara en bra idé att ligga steget före och var ute i god tid med att boka ett abonnemang för takskottning!

Takskottning i Stockholm

Takskottning som minimerar skador och risker

Att inte kontrollera snömängd på taket kan innebära en hel del risker. Är man fastighetsägare är det väldigt viktigt att kontrollera snön som finns på taket. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av att snö och istappar faller ner på fotgängare. Tung snö på taket riskerar även skada taket. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snön. Att tung snö ligger på taket kan även leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. För att minimera riskerna med snö på taket är det en god idé att boka in hjälp med takskottning. Genom att vända sig till en professionell firma kan man vara trygg i att de både har rätt utrustning och rätt metod för takskottningen.

Takskottning på egen hand

Att skotta taket på egen hand medför flera risker. För att undvika en fallolycka samt för att skydda taket så krävs det rätt utrustning och rätt typ av kunskaper för hur en skottning på tak går till. Vid takskottning på höga höjder är det viktigt att man använder säkerhetssele. För att undvika riskerna ska också rätt typ av kläder användas, till exempel skor som minskar halkrisken. Sedan måste man även ha rätt teknik när man skottar så att inte taket riskerar att skadas.

Anlita en snöröjningsfirma för takskottning

Det finns en hel del risker med att utföra takskottning i Stockholm på egen hand. Därför kan det vara en god idé att anlita hjälp med takskottning i Stockholm. Miramix är ett snöröjningsföretag som har lång erfarenhet av takskottning och som är utbildade enligt ”Skotta Säkert” vilket säkerställer en säker takskottning.